banner
Shihan Husain Alobaidi - 6e DAN

Branch Chief Scandinavia
Kyokushin Tezuka Group

Huvudinstruktör på Kyokushikai Jotso Dojo
Shihan Hashim - 5 DAN

Branch Chief Norge/Sverige
Kyokushin Tezuka GroupSensei
Konstantinos - 3 DAN

Bushido Akademin, SundbybergSempai
Ahmed Alobaidi - 2 DAN

 Sempai
Murtadha Alobaidi - 2 DANSempai
Erick Ujiji - 1 DAN

Kyokushikai Jotso Dojo
Sempai
Sara Lindgren - 1 DAN
Sempai
Per Lindgren - 1 DAN
Sempai
Mohamed El Fadali - 1 DAN
Sempai
Ahmed Abd - 1 DAN
Sempai
Turgay Kavak - 1 DAN

Sollentuna Kyokushin Karate IF
Sempai
Bartosh - 1 DAN