banner

träningen är igång!

Nu har höstträningen startat! 
Alla tider finns under informationsfliken här på hemsidan samt på facebook!

Välkomna!

OSU!