banner

 AVGIFTER

   Kostnad per termin:
 Barn upp till 14år: 1700:-
             Ungdomar och vuxna från 15år och uppåt: 2200:-        Medlemsavgift per år: 200:-

                                Möjlighet att betala per månad: 500:-


                               Inbetalning sker till
                                  Plusgiro: 69 92 94-5 Nordea eller
                                  Swish-nummer 1232688471
                                   Ange namn, personnummer & termin (HT/VT) samt årtal

Org.nummer: 802474-1954