banner

Hur kan ett träningspass se ut?


Före och efter träning:

 • När du går in i dojon, i god tid innan passet börjar, stannar du till innan du går upp på mattan och bugar där 2 ggr. Första hälsningen är mot Shomen (huvudväggen) med ett OSU, sedan hälsar du på Shihan/Sempai med ännu ett OSU, efter det så kan du fritt hälsa på de andra. Detta gör vi för att visa respekt för och hedra gamla mästare. Detsamma skall göras innan du lämnar dojon.
 • När Shihan/Sempai beordrar uppställning, ställ upp så snabbt som möjligt i gradordning. Stå med fötterna ihop och händerna längs med sidorna för att visa att ni är redo, alternativt i Fudo Dachi.
 • När Shihan/Sempai kommenderar Seiza (bild till höger), vänta tills denne börjar sätta sig och följ sedan efter. Sätt först ned vänster knä och låt sedan det högra följa. Sträck ut vristerna, lägg tårna över varandra, sätt dig ned med rumpan på benen och placera händerna knutna vid överdelen av låret.
 • När Shihan/Sempai kommenterar "Mokuso" (ro, avspänning, meditation), slut ögonen och andas lugnt in genom näsan och ut genom munnen. Töm sinnet och slappna av. Försök koppla bort världen utanför Dojon och lägg all fokus på den kommande träningen. Kommandot "Mokuso yame" (avsluta meditationen) ber er att sluta meditera och åter öppna ögonen.
 • När Shihan/Sempai kommenderar "Shihan/Sempai ni rei" (buga mot läraren), ta ned vänster hand följd av höger mot golvet snett framför knäna och buga mot Shihan/Sempai med ett respektfullt "OSU". Beordrar Shihan/Sempai ett "Shomen ni rei" skall du buga mot Shomen (huvudväggen).
 • Vid "Tate" (upp) ska du resa dig. Var noga med att resa dig upp med höger fot först och ställ dig i Fudo Dachi för att visa att du är redo.
 • Samma procedur upprepas vid träningens slut!
 

 Under träning:

 • Det finns ingen klar mall för hur ett träningspass ser ut, det är upp till Shihan/Sempai att bestämma vad som ska göras. Det finns dock alltid en tydlig struktur inför varje pass.
 • Under träningen är man tyst. Önskar du fråga någonting, be då först Shihan/Sempai om lov.
 • Lyssna noga till de instruktioner som ges och gör ditt bästa för att följa dem.
 • Från det att Shihan/Sempai kommenderat Hajime (börja) och fram till att Yame (sluta) beordras skall ni inte göra någonting annat än det Shihan/Sempai sagt åt er att göra. Stå i ställning hela tiden och gör de tekniker som befallts oavsett hur länge det tar innan Shihan/Sempai förklarat färdigt.
 • Visa hänsyn till dina medtränande. Stressa inte de andra, peta dem inte i ryggen eller pika dem för att de inte är "snabba" eller "bra nog". Uppmuntra varandra istället! Hjälps vi åt så kommer vi lättare hitta sätt att behärska teknikerna. Kom ihåg, nästa gång kan det vara din tur!
 • Kommer du sent till ett pågående träningspass skall du, direkt efter att du hälsat mot Shomen och Shihan/Sempai med OSU, sätta dig direkt innanför dörren i Seiza med ansiktet vänt mot väggen och vänta tills dess Shihan/Sempai välkomnar dig att börja träna.

 
Tänk alltid på:

 • Karate är ingen tävling mot andra. Sök alltid att utveckla dig själv, både till kropp och själ.
 • Försök alltid vara ett gott föredöme för dina medmänniskor. Visa dem respekt, ödmjukhet och värdighet.
 • Satsa alltid all din kraft och själ i vad du företar dig, det ger resultat.
 • Om du stöter på ett hinder så låt det inte stoppa dig. Sträva istället för att komma över det och gå vidare.

Träningen består av de tre olika delarna

Kihon 
Kata 
Kumite 

Shihan/Sempai kommer lägga upp tränings-passen utifrån vilken kunskapsnivå den enskilde utövaren och gruppen befinner sig på. Viktigt här är balansgången mellan de tre olika delarna så att den som tränar känner att han eller hon hela tiden utvecklas på alla områden. 

Sosai Oyama i Seiza
Sosai Oyama i Seiza