banner

Terminologi

hur vi räknar

1 – Ichi
2 – Ni
3 – San
4 – Shi (ibland uttalas det Yon,
             vid kata t ex)
5 – Go
6 – Roku
7 – Shichi
8 – Hachi
9 – Kyu
10 – Ju

Grundläggande


Arigato gozaimasu – tack(artigt)
Budo – kampens väg
Dan – grad(svart bälte)
Dojo – träningshall
Dojo kun – träningsed
Dogi – karatedräkt
Hajime – börja
Hanshi – ärbar mästare
Ibuki – andningsteknik
Kaiten – rotation
Kamaetae – REDO!
Karate – tom hand
Kata – mönster
Ki – inre energi
Kiai – explosivt skrik
Kihon – grunder
Kime – focus
Kohai – junior
Kokusai – internationell
Kotai – partners
Kumite – kamp
Kyu – grad (under svart)

ordförståelse


Makiwara – härdplatta
Mawatte – vänd om
Mokuso – meditation
Mugorei – utan räkning
Naore – återvänd till  utgångsposition
Obi – belt
Osu – determination
Otagai – varandra
Rei – buga
Seishin – spirit
Seiza – formell sittställning
Sempai – 1a & 2a Dan
Sensei – 3e & 4e Dan
Shihan – 5e Dan & uppåt
Shomen – huvudvägg
Sosai – Överhuvud/ledare
Waza – teknik
Yame – Stop
Yasume – vila, koppla av
Yoi – gör dig beredd